Reisvoorwaarden & Garanties

  • Reisvoorwaarden & Garanties

ANVR Reisvoorwaarden

Expeditie Europa is een onderdeel van Tiara Tours B.V. en is lid van het ANVR (lidnr. 4141), het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Deze branchevereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie over reizen. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.*

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Bekijk hier ons lidmaatschapscertificaat.

Bekijk hier de ANVR brochure.

SGR Garantie

Expeditie Europa is tevens aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) onder lidnummer 2587 (Tiara Tours B.V.). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Expeditie Europa voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen en kan je met een gerust gevoel op reis. Eigen bijdrage aan SGR Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op een geboekte reis gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat je onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Calamiteitenfonds

Expeditie Europa is tevens aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (als handelsnaam van Tiara Tours B.V.)

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aa n een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Molest is een moeilijk woord voor oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen. Corona is geen molest noch natuurramp.

Verantwoord toerisme

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.